۱۳۹۱ آبان ۸, دوشنبه

۱۳۹۱ آبان ۷, یکشنبهما حمله ارتش موسوم به ارتش آزاد سوریه به ملت کرد در جنوب کردستان قویا محکوم میکنیم که با دستور رژیم فاشیست ترک به کردها حمله نموده اند و باعث جان باختن تعدادی از عزیزان ما شده است.
در روزهای گذشته و امروز نیز تعدادی از کردها را به اسارت نیروهای تروریستی اخوان المسلمین سوریه در آمده اند که تعدادشان 300 نفر میباشدوقتیکه یک نیروی نام آزادی بر خود مینهد باید به شعارهای که سر میدهد پایبند باشد نه زیر این نام مقدس به مرد م عادی حمله کند و افرادی مدنی را به گلوله به بندد


۱۳۹۱ آبان ۵, جمعه


 چەند رۆژ یک تر نەمەنە ئەرا ئیدە خاوەنکار هەر لە ئیرەوە رۆژ خاوەنکار و ٣ رۆژ زەمستان وە گەشت یارسانیەلە ئەزیز ، وە گەشت مەلت کورد تەبریک ، بەمارک وەیشم
ياران مزگانی جشن و شادیندل یارسان و مهما نینو حق سلطان ذات یادگارمبارکتان بود جشن خاون کارنیت و روژه و نذر و نیازتان... قبول و درگای حضرت سلطانقبول بو دو لای پیر دفتر دارنذر و نیازو روژۀ خاون کارگذری به زمان بچگیم و یاد دوستان همکوچه نشین خیابان جوانشیر 

ما جوانان در کرمانشاه بلعکس همه نام این دعبا را می آوردیم ملت میگفتند ختنه ما میگفتیم گونبر هات یعنی گون بر آمد
وقتیکه این عکس را دیدم یاد زمان بچگیم افتادم ما به هیچ عنوان ختنه نمیکنیمسخنی با ستمدیدگان و  جوابی به استبداد زدهای خودی
یارسانیان همواره  مهد آزاد اندیشی و پرورش آزادی بوده اند نمونه خیلی زیاد این ادعا کمپ التاش بود که احزاب کردی در هیچ جای دیگر توان برگزاری مراسم خود را نداشتند اما در منطقه ای یارسانیان ساکن بودند مراسم حزبی خویش را برگزار میکردند.
بیماری استبداد زدگی در جامعه کردستان هم ریشه ی کثیف خویش را دوانده است  فریبکاران استبداد زده  هر روز با لباسی خود را ظاهر میکنند  روزی تحت نام کمونیستی  کارگران جهان متحد شوید و ضد ناسیونالیستی شعار میدهند و روز بعد مثل بادپرست  با لباسی دیگر خود را ظاهر میکنند اینبار دیگر از شعارهای توخالی کمونیستی خبری نیست این بار شعار ناسیونالیستی خوشک سر میدهند  این همه شعار و این همه بازی فقط در راه منافع شخصی فردی و حزبی این دراویشهای بی سرو پا و 5 کلاس سوادی ما میرساند و اگر دیدند که از راه شعارهای ناسیونالیستی هم زیاد خریدار وجود ندارد  به مذهب متوصل میشوند  و یکشبه به یک ملای تندرو و مذهبی و خدا شناس یعنی بقول خودمان خیال شناس تبدیل میشوند خیالی که هیچ اصل و اساسی ندارد.
در این رابطه ما نمونه زیاد ی داریم نمونه خیلی نزدیک و همه ازش با خبر هستند  ملاکریکار که در نروژ بر سر میبرند و در زندان هستند  نمونه ی آشکاری از این بازیهای دروغین و فریبکاران کمونیستهای دیروز و وهابیهای امروز میرساند ملا کریکار  یکی از اعضای کومه له کردستان میباشند که بخش کمونیستی اتحادیه میهنی کردستان میباشد ایشان تا سال 1989 و تا سالهای 1990 یک کمونیست بودند  اما بعداز جنگ خلیج فارس و سرکوب نیروهای صدام و تضعیف شدن رژیم صدام و بخشی از کردستان نیز آزاد شد رفت با مردم  دست به مشاوره نمودند دیدند که شعارهای کمونیستی قبلی زیاد خریدار ندارد و امروز اسلامیستها بیشتر خریدار دارند و خلاصه رفتند مثل همین آقایکه تا دیروز در کمپ التاش ملت را نادان مذهبی عقبمانده  معرفی میکردند و امروز خود را در لباس ناسیونالیستی  ظاهر نموده اند و معلوم هم نیست فردا به یک ملا کریکار دیگر تبدیل نشوند  خلاصه ملا کریکار به یکی از مساجد میروند و در جا توبه میکنند و از همان روز دست به تبلیغات مذهبی میزنند و از لباس کمونیستی به لباس مذهبی تندرو اسلامی مبدل میشوند همین اقای 5 کلاس سوادی ما  چون از راه وهابیها بهش گوش زده شده است  امروز علنا با جامعه ستمدیده یارسانی ضدیت میکنند آئین یاری را مذهبی و افراطی خطاب میکنند.

۱۳۹۱ مهر ۲۶, چهارشنبهعکس بالای نشاندهنده یک اندیشه در زنجیر میرساند فرقی نمیکند اگر این اندیشه در اسارت تفکر مارکسیستی باشد و یا کمونیستی و یا اسلامیستی مادام دارای تعصبهای کور هستند در یک قالب قرار میگیرند.
رهبران خود خواه و خودپسند   کرد از دشمنان  اشغالگر کردستان  خطرناکترند برای ملت کرد چرا چون  تمامی پرینسیپای ملی و وطنپرستی را در چهارچوب شخصی خویش میبنند و دارای تفکری دیکتاتور آسا هستند و به شیوه ی شیخ و دراویشی عمل میکنند تعدادی را بعنوان سربازان سرسپرده برای خویش از میان کوتاه فکران و بیسوادان انتخاب میکنند هرچی رهبر گفت آنها اجرایش میکنند.
 یک انسان رها شده هرگز به شعور انسانهای دیگر توهین نمیکنند و خود را یکشبه نماینده ننیخوانند آنهم با 5 کلاس سواد.
وقتیکه کسانی که فکر و اندیشه ی خویش را آزاد نکرده باشند چگونه میتوان از این اشخاص انتظار داشت که به آزادی دیگران احترام بگزارند؟  و یا آزادی دیگران برهم نزنند وقتیکه این اشخاص معنا و مفهوم آزادی را درک نمیکنند و نمیفهمند  مثل یک حیوان وحشی میمانند که در جامعه مرخصش کرده باشید.
کسانی که درای تفکر آزاد اندیشی هستند بلاخره به قوانین آن پایبندند و گر نه ادعای هیچ و پوچ این اشخاص هیچ معنا و مفهومی ندارد.

۱۳۹۱ مهر ۲۳, یکشنبه


.در حقیقت دیکتاتورها مبتلا به بیماری روانی و جنون قدرت هستند  برداشتنشان بهای سنگینی بدنبال خواهند داشت
درست نمودن یک دیکتاتور کف زدن برایش زیاد دشوار نیست لاکن برانداختن این بلای که انسانهای نابالغ و نادان خود با دست خود درستش نموده اند کاری آسان نخواهند بود و در این رابطه نمونه های فراوانی وجود دارند لیبی را نگاه کنید سوریه امروزی را نگاه کنید فقر و فحشای طاقتفرسا ایران را نگاه کنید این همه دردبیدرمان و این همه بلاها درست شده دست خود انسانها میباشند و بهای سنگینی بر دوش آزاد اندیشان و انسانهای آزادیخواه خواهند بود 
در مقاله آینده یعنی بخش سوم دیکتاتور چیست و دیکتاتور کیست؟ کف زدن برای درست کردن یک دیکتاتور خیلی آسان است لاکن بر انداختنش خیلی سخت و گران است میتواند جان هزاران نفوز آدمی را گرفته بشود فقط به این خاطر که با کف زدن یک دیکتاتور خونخوار مطلقه را با دست خویش درست نموده اید و رها شدن از دستش بهای انسانی معنوی مادی و ویرانیهای مخرب و ویرانگر بدنبالش خواهند داشت.


شعار توخالی فقط در جهت فریب افکار عمومی و این شعارها بیشتر بوی فرصتطلبی ازش می آید
دوستان عزیز ما هی شعار میدهند اتحاد و اتحاد و اتحاد رمز پیروزیست؟از چپ چپش گرفته تا راست راستش شعارشان متحد شوید دست در دست هم دهیم آنگه دریا شویم اما سئوال اینجا است   آیا این شعارها برای  اتحاد و بعد از پیروزی تضمینی برای رعایت حقوق شهروندی من وجود دارد؟ آیا تضمنی برای رعایت حقوق برابری زنان با مردان وجود دارد؟ آیا من کرد تضمینی برای رعایت حقوق ملی من برابر با دوستان دیگر وجود دارد؟

۱۳۹۱ مهر ۲۲, شنبه


آیا ایرانیان به دموکراسی و حقوق انسان باور دارند؟
در حرف زدن دموکرات و آزادیخواه در عمل شمشیرزدن گردنکش گردن مخالفانشان میزنند
آیا ایرانیان به دموکراسی و حقوق انسان باور دارند؟ ایرانیان در حرف زدن هیچ کمبودی ندارند لاکن در عملکرد صفر هستند و .180 درجه عکس چیزهای بیان میکنند رفتار میکنند در رفتارشان ضد تمامی اصول اخلاقی و انسانی رفتار میکنند در حرف زدن مدافع حقوق تمامی جهانیان هستند.

با قلم ساموئیل کرماشانی
تنها شعار سرنگونی برای رژیم جهل و جنون آخوندی کافی نیست بلکه باید خود را از بیماریهای خودخواهی خودپسندی و دردآور رها کنید بعضی از ایرانیان دارای این خصلت هستند اگر کسی از دیگری انتقاد نمود در جا قاضی میشوند و اتهام آخوندوار کورکورانه صادر میکنند این خصلت خیلی کثیف و درد آور است هنوز بعنوان تبعیض ملی و نژادی  مقالاتی علیه ما منتشر میکنند صرفا به این خاطر که بنده یک کرد هستم نمونه بارز این نوشتهای ایرج مصداقی است در ماه گذشته در خیلی از نوشتهای ایشان بوی از یک بیماری روانی رنجآور می آید که در تهه قلبی برمیخیزد که پر است از کینه و غرایز تنفر انگیز ..

۱۳۹۱ مهر ۱۷, دوشنبه


بخش دوم دیکتاتور چیست؟ و دیکتاتور کیست؟
با قلم ساموئیل کرماشانی
دیکتاتور برای رسیدن به قدرت از همه انواع ابزارهای گوناگون استفاده میکنند دیکتاتور اگر دید که مردم بیشتر و بهتر از راه مذهب فریب میخورند  از ابزار مذهب استفاده میکنند که تا به قدرت برسند. و اگر دیدند که ملتها از راه شعارهای مثل  سکولار و شعار دموکراسی و حقوق بشر بهتر فریب میخورند  از این واژه دموکراسی ؛ حقوق بشر برابری ؛ حق رای و حق انتخاب آزادانه  خلاصه از این واژهای شیرین برای رسیدن به قدرت  استفاده میکنند.

۱۳۹۱ مهر ۱۵, شنبه


با قلم ساموئیل کرماشانی
دیکتاتوری چیست؟ دیکتاتور کیست؟

واژه دیکتاتور، در معنی امروزی، معنی مبهم دارد، این کلمه اشاره‌ای منفی به حکومت مطلقه یا حکومت استبدادی، و یا فقط فرمانروایی مطلق در یک کشور می‌‌باشد، و رهبر آن حکومتی دیکتاتوری دارد.
این واژه در بسیاری از مواقع با بی رحمی و ستم همراه می‌شود.


با قلم ساموئیل کرماشانی 
بهانه جویهای دولتمردان ترک که تا بتوانند از راه  این بهانه ها وارد خاک سوریه بشوند  به 2 قسمت تقسیم میکنم
بهانه اول که مسئله کردها میباشد که به سراحت  سران ترک نگرانی خود را در باره درست شدن یک اقلیم کردستان در سوریه بیان نموده اند و حتی از راه متحدانشان پیامهای گوناگونی  از خود به بیرون داده اند  آخرین اظهارات متحدان دولت ترکیه اظهارات یکی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه بود که گفته بود در آینده با شدت با کردها برخورد خواهیم کرد و اگر کمی  دقیقتر و ریزبینتر فکر کنیم  این سیگنالها از آنکارا می آید نه از داخل سوریه و دولت ترکیه بدنبال یک بهانه میگردد که به داخل 
سوریه حمله کند و کردها را سرکوب کند و برای همیشه در سوریه باقی بماند نیروهای ترک.