۱۳۹۳ دی ۱۱, پنجشنبه

رژیم جنون اسلامی ایران زیر نام ارازل و اوباش در صدد ترور شخصیت مخالفین داخلی استرژیم جنون اسلامی ایران زیر نام ارازل و اوباش در صدد ترور شخصیت مخالفین داخلی است و افرادی که به هر طریقی ناراضایتی خویش را اعلام میکنند مامورین وزارت ترور و وحشت اطلاعات به خانه ایشان یورش میبرند و دستگیرش میکنند و سپس با بلندگو اعلام میکنند که فرد دستگیر شده ارازل و اوباش است و تحت نام زورگیر دزد فروشنده موادمخدر به مردم معرفیش میکنند و در حالیکه فروشنده اصلی و توزیع کننده ی اصلی موادمخدر در ایران خود رژیم و وزارت اطلاعات میباشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر