۱۳۹۱ تیر ۲۴, شنبه

ما ترور ناجوانمردانه دکتر عبدالرحمان قاسملو توسط تروریستهای رژیم ایران قویا محکوم میکنیم قتل انسان در هر نوعی که باشد محکوم است و یک جنایت کثیف میباشد فقط و فقط از تفکر گندیده کثیف اسلام سیاسی بر میخیزد.ما ترور ناجوانمردانه دکتر عبدالرحمان قاسملو توسط تروریستهای رژیم ایران قویا محکوم میکنیم قتل انسان در هر نوعی که باشد محکوم است و یک جنایت کثیف میباشد فقط و فقط از تفکر گندیده کثیف اسلام سیاسی بر میخیزد.ما ترور ناجوانمردانه دکتر عبدالرحمان قاسملو توسط تروریستهای رژیم ایران قویا محکوم میکنیم قتل انسان در هر نوعی که باشد محکوم است و یک جنایت کثیف میباشد فقط و فقط از تفکر گندیده کثیف اسلام سیاسی بر میخیزد.
دکتر عبدالرحمان قاسملو با این همه تجربیات و با این همه سطح سواد چه شد که به دام مرگ کشیده شد؟
ما مطمئنیم که دست طرفی کردی در کار بوده برای ایشان اطمینان خاطر و قول و قرارهای توسط آقای طالبانی به ایشان داده شده بود چرا چون کسانی که در باره میانجی بودنده اند اول آقای طالبانی بودند که این دیدارها را ترتیب داده بودند میان دکتر عبدالرحمان قاسملو و رژیم ایران.
در روز 13 این ماه یعنی 13/7/1989 دکتر عبدالرحمان قاسملو در یک نشست غیر معلوم و ناروشن کشته شد. 13 این ماه سال روز قتل دکتر عبدالرحمان قاسملو میباشد   که در یک توطئه از پیش طرح ریزی شده به دام آخوندها افتاد و گول آخوند فریبکار خوردند.
البته آقای جلال طالبانی در به دم انداختن دکتر عبدالرحمان قاسملو نقش برجسته ای داشته و حتی برای به دام انداختنش پول دریافت نموده است و پیش از اینکه ایشان را به سوی مرگ و با قول خودمان به دام مرگ بسپارند پولش را از سران تهران دریافت نموده بودند آقای جلال طالبانی ( یا حضرت آیت الله جلال طالبانی)
هر چی که  باشد در زمینه ی دیپلماسی خدمت نمودند به ملت کرد تا حدی اما آیا مرحوم قاسملو  فردی سیاستمدار آنچنان دوستان ازش تعریف میکنند بودند؟
آیا دکتر عبدالرحمان قاسملو به رای ملت کرد باور داشتند ؟ که شخص خودش در کشورهای بر سر برده بود و این رای و قوانین دموکراسی را تجربه نموده بودند چگونه کسی که خود را رهبر و نماینده بخشی از مردم بداند و بدون اینکه این مردم از جزئیات نشست و مزاکره میان رژیم ایران و دکتر قاسملو خبر داشته باشند برود و مزاکر بکنند؟  آیا این خودپسندی و خودخواهی نیست؟  و هنوز هم هنوز است هیچ نوع بیانیه و یا اطلاعیه ای منتشر نشده است از سوی حزب دموکرات کردستان ایران که شرط و شروط مزاکراه با ایران  را برای ملت کرد شرح و توضیح بدهند؟
من بعنوان یک کرد که در طول چندین سال میباشد که مینویسم و مسائل خاورمیانه بخصوص ملت کرد را زیر نظر دارم و در این رابطه دست به مطالعات زده ام  بر این بارو هستم که دکتر عبدالرحمان قاسملو فردی بوده بسیار خودپسند و خودخواه و هیچ حسابی برای ملت نه نموده است و به هیچ عنوان به دموکراسی و رای مردم باور نداشته است  و این را باید در رفتنش به پای میز مزاکره بدون اینکه حتی سیاستمداران و دوستان خویش را اطلاع داشته باشند و به هیچ عنوان به رای ملت باور نداشته است و بر این بارو بوده که رای ایشان رای همه ملت میباشد در صورتیکه چنین نیست و این خلاف شعارهای بوده که این مرحوم سر داده است.
اگر واقعا آقای مرحوم دکتر عبدالرحمان قاسملو  خود را نماینده ملت کرد میدانستند باید پیش از اینکه دست به مزاکره بزنند در یک بیانیه ملت کرد را خبر دار مینمودند و شرط و شروط این مزاکره را به اطلاع عموم مردم کردستان از راه رادیو حزب  اعلام مینمودند که حزب دموکرات کردستان ایران برای حل مسالمت آمیز  مسئله ی کرد در کردستان ایران با نمایندگان رژیم ایران در یکی از کشورهای اروپایی نشست برگزار میکنند و تمامی شرط و شروط این مزاکره را به اطلاع عموم ملت کرد میرساندند و هم امروز این حزب را زیر سئوال نمیبردند و هم شخصیت خویش را زیر سئوال نمیبردند.
اینجا انسان میتواند دست به تحلیل سیاسی و علت رفتن دکتر عبدالرحمان قاسملو به پای میز مزاکره آنهم با رژیمی تروریست و خون آشام و آدمکش و بیرحم و آنهم مخفیانه و بدون  اطلاع عموم و بدون اینکه هیچ شرط و شروطی را از پیش اعلام شده باشد این نتیجه را به ما میبخشد که ایشان یک تجار و یک شخصیتی بوده که دارای دکترای تجارتی بوده اند بنابر این این مزاکرات بیشتر میتواند جنبه تجارتی داشته باشد.
سئوال دوم این است که این احتمال وجود دارد که به علت بحران داخلی حزب و ترس از اینکه حزب شقه بشود و انشعابات روی بدهد و شاید  رژیم جنون اسلامی  آدمکش ایران به آنها حد اقل اجازه بدهند که در ایران دست به فعالیت مدنی بزنند و سئوال سوم قطع کمکهای مالی صدام حسین به بعضی از احزاب باعث شده بود که دنبال راه حلی باشند که از این بحران بیرون بروند.
و ما امیدواریم از این به پس احزاب ما درس عبرت بگیرند و به هیچ عنوان با اشغالگران کردستان دست به مزاکره مخفیانه و بدون اطلاع عموم ملت کردستان نزنند با تفکری نوین و با سیاستی نوین وارد عمل بشوند که در داخل توده های ملت کردستان پایگاه اجتماعی خویش مستحکم کنند و با ملتشان راستگو باشند و اگر اشتباهی نموده اند بیایند شجاعانه به ملت بگویند ما اشتباه نموده ایم و قول میدهیم که دیگر چنین اشتباهی تکرار نشود.
ما باید این را قبول کنیم که ملت کرد دارای چندین احزاب میباشند  این یک حق دموکراتیک میباشد و باید احزاب کردستانی با روحی برادرانه و ملی گرایانه و دوستی و برادری به یکدیگر بنگرند پشت و پناه یکدیگر باشند و در هر جای که یکی از احزاب مورد هجوم و یا با خطر روبرو شد به یارایش بشتابند  و این کمک یکدیگر بکنند.
ما باید از تقکر تمامیت خواهانه و کورکورانه دست برداریم باید با تفکری نوین و سیاستی نوین وارد عمل بشویم ما در قرن 22 هستیم دارای کشور خویش نیستیم چه بوده ایم چه داشته ایم فایده ندارد باید برای بدست آوردن و استقلال کردستان گام برداریم.
حالا بخواهیم و نخواهیم دکتر عبدالرحمان قاسملو اشتباه بزرگی انجام داده است 1 باعث جانش شده است 2 شرط و شروط این مزاکره نامعلوم است 3 به رای ملت کرد باور نداشته اند  4 خودخواهانه و بدون اطلاع عمومی رفته با یک رژیم تروریست و خونریز آنهم مخفیانه نشست و مزاکره نموده اند این خودش یک اشتباه بزرگیست که نباید ما از این اشتباه پشتیبانی بکنیم.
بلکه باید تمامی اشتباهات را روی یک کاغذ قرار داد و بر روی میز کارخود گذاشت و هر صبح نگاهش کرد تا دیگر چنین اشتباهی تکرار نشوند که فقط خانه ویرانی و بدبختی نباشد هیچ منفعتی برای ملت کرد به ارمغان نخواهند آورد.
باز در رابطه با حزب دموکرات کردستان ایران .
حالا خیلی از اعضای کمیتهای حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا که با زبان خویش نیز میگویند و گفته اند به سفارت رژیم در حال تردد هستند بلاشک این ترددها بدون نوشتن توبه نامه و پیشیمانامه  به این آسانی نمیتوانند دارای گذرنامه ایرانی بشوند و در ایران خانه و زمین بخرند چرا چون این آقایان عضو یکی از احزاب مخالف رژیم بوده اند و این حزب شناخته شده است چگونه بودن نوشتن توبه نامه و پشیمیانامه میتوانند به سفارت بروند و دارای گذرنامه ی ایرانی بشوند؟
من حالا اسم کمیته های چند شهر را می آورم که حتی در ایران خانه و زمین خریده اند و بصورت دائم به سفارت رژیم ایران در تردد هستند .
کمیته شهر کارلستاد  وستروس استکهلم گوتنبورگ اسکیلستونا  اوریبرو
و در دانمارک همچنین در نروژ همچنین و در فنلاند همچنین یعنی این آقایان خیال میکنند که همین به سفارت رفتند کسی از اینها خبر ندارد؟
در سال گذشته آقای حسن شرفی نماینده حزب در کوپنهاگ در یک نشست با اتحادیه زنان گفته بود حزب دموکرات کردستان ایران مخالف هیچ کسی نیست که به ایران برود و یا به سفارت ایران برود و گذرنامه ایرانی بدست بیاورد ما ایرانی هستیم و حق خود میدانیم همچون هوطنان دیگر ایرانی به ایران سفر کنیم و دارای حقی باشیم که دیگران دارند.
زنان حق دارند به ایران بروند و قوم خویشاوندان خویش را ملاقات کنند.
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 11/7/2012
--------------------------

ئایا ئه‌ندامانی حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئیران که‌ سه‌ر دانی سفارتی ئیران ده‌که‌ن تۆبه‌ نامه‌یان نۆسیوه‌؟


بۆ ئه‌وی به‌ باشی سیری وینه‌که‌ به‌کن له‌ سه‌ر وینه‌که‌ کلیک به‌کن
ئایا ئه‌ندامانی حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئیران که‌ سه‌ر دانی سفارتی ئیران ده‌که‌ن  تۆبه‌ نامه‌یان نۆسیوه‌؟
راپرسیه‌ک له‌ مه‌ر سه‌ردانی ئه‌ندامانی کومیته‌کانی حیزبی دیمۆکراتی کورستانی ئیران بۆ سفاره‌تخانه‌کانی ئیران له‌ وه‌لاتانی ئه‌ورۆپا که‌ دیاره‌ ئه‌م که‌سانه‌ به‌ بی نوسینی پشیمان نامه‌ یان به‌ قه‌ولی خۆمان ته‌وبه‌نامه‌ ناتوانن به‌ ئاسانی به‌چن بۆ ئیران له‌ ئه‌وی خانۆ زه‌وی به‌کرن. له‌ روانگی ئیمه‌وه‌ ئه‌م جۆره‌ ئیشانه‌ خه‌یانه‌ته‌ به‌خۆینی شه‌هیدانی حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئیران و ژیر پی نانی ماڤی شه‌هیدانه‌ سه‌ردانی ئه‌ندامانی حیزب بۆ سفاره‌تی ئیران و بی ریزیه‌ به‌ شه‌هیدانی حیزب


پیم وابێت پەیوەندیم کردەوە بە حدکاوە بەلام لە وەلامدا واها بە منیان راگەیاندەوە کە ئیمە ئیرانین وەک هەموو شەهروەندانی ئیرانی حەقی خۆمانە سەردانی سفارەتی ئیران بەکین و حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئیرانیش دژی هیچ کەس یان ئەندامیەکی خۆیی نیە کە سەردانی سفارەتی ئیران بەکات کاک گیان نە یەکیک نە دو و نە ٣ بەلکۆ زۆربی ئەندامانی کومیەتەکانی وەلاتی سۆئید ، وەلاتانی دیکەیش وەک نەرویژ دانیمارک و وەلاتانی دیکەی ئەورۆپا سەردانی سفارەتی ئیران دەکەن دەتوانم بە بەلگەوە بی سلمینم کە ناو ناونیشانی ئەو کەسانی بۆ رای گەشتی بەلاو بەکەمەوە بەلام ئەم وینەیە بە بیریزی نازانم ئەو سەردانە بە بی ریزی دەزانم کە خۆینی شەهیدان ژیر پی دەنین کە دەستە دەستە دەچن بۆ سفارەتخانەکانی دۆژمنی داگیر کری کوردستان قاتلی رۆلەکانی رۆژهەلاتی کوردستان لە ئیران و دەبێت بۆ کرین و وەرگرتنی رەگزنامەی ئیرانی پشیمانامە بنوسن و ، تۆبە نامە بنوسن لە برانبر دۆژمناندا سەری خۆییان شۆر بەکنەوە جا لافی شورەش گیریش لی بەدەن؟

زۆربی ئەندامانی کومیتەکانی حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئیران لە ئەورۆپا سەردانی سفارەتی ئیران دەکن کومیتەی شارەکانی کارلستاد ئەسکیلستۆنا ئەستۆکولم وەسترۆس گۆتنبۆرگ و لە زۆربی شارەکانی سۆئید سردانی سفارەتی ئیران دەکن ئەندامانی کومیتەکانی حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئیران لە زۆربی وەلاتانی ئەورۆپا بە بی چەندو چۆۆن سەردانی سفارەتخانەکانی ئیران دەکن و ئەندامانی حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئیران سردانی سفارتی ئیران دەکن و بە ئاسانی سردانی ئیرانیش دەکن ئەمە یانی خۆ كیش کردن برۆ جاشایەتی کردنە ئیشە قورانە..
و هەرکات بە پیویستی بەزانین ناوەی ئەو کەسانە بەلاو دەکینەوە بۆ رای گەشتی. جا ئەم سردانانە بە بی نوسینی تەوبە نامە سفارەتی ئیران بە ئاسانی قەبۆلیان لی ناکات کە ئەندامی ریکخراویەک بۆۆن جا ئیستا بە بی نوسینی تەوبە نامە بتوانن سردانی سفارەتی ئیران بەکن و لە ئیران خانۆ و زەوی بەکرن.
دیارە لە پیش هەمو چەتیکدا پشیمان نامەیان نوسیوە تەسلیمی کاربەدەستانی سفارەتیان کردوە ئەکی نا بە ئاسانی ناتوانن سەردانی سفارەتی ئیران بەکن و بە ئاسانی ناسنامەی ئیرانی درۆست بەکەن.
یان بە ئاسانی لە ئیران خانو زەوی بەکرن کە حەتا سەردانی ئیرانیش دەکن.
رەژیمی ئیران تا چەتیک لە کەسیک وەرنەگرێت هیچ بە هیچ کەسیک نادات هەمیشە ئەم ئیشە قورانە رەسم بۆۆە ئیمە دژی ئەم جۆرە کردارانین کە بریک لە ئەم کەسانە بە خۆینی شەهیدانی حیزب یاری دەکەن ماڤی شەهیدانی ئەم حیزبە پی شیل دەکەن
-----------------------------------

‏Foto: دولت اقلیم کردستان دیروز بمناسبت تشکیل اولین کابینه دولت اقلیم کردستان که مطابق است با 4 ژوئن به مردم کردستان تبریک گفتند اما سئوال اینجا است از زمان تشکیل این کابینه تا امروز چند تا کرد از کردهای شرق کردستان و بخشهای دیگر کردستان که به این بخش آزاد شده پنها آورده اند به اشغالگران کردستان فروخته شده است؟ آیا کردهای شرق کردستان و یا بخشهای دیگر کردستان که به اقلیم کردستان پناه می آورند از امنیت جانی برخوردار هستند؟ 
ما بارها گفته و باز میگویم حاضریم مثل یک سرباز به کردستان خدمت کنیم برای استقلال کردستان اما آنچه مایه ی دلسردی کردهای شرق کردستان و بخشهای دیگر کردستان هستش این است که کردهای که به کردستان میروند از امنیت جانی برخوردار نیستند در یک ماه پیش روزنامه نگار کرد شرق کردستان مولود افند سر دبیر ماهنامه اسرائیل کرد به طرز مشکوکی ناپدید شده است این شده مایه ی نگرانی فعالان کرد که به قول خودمان به بخش کردستان آزاد سفر و یا پناهنده میشوند هیچ نوع تضمینی وجود ندارد که جان این عده از کردهای شرق کردستان و یا بخشهای دیگر کردستان به این منطقه پناه می آورند تامین شده باشد خیلی از فعالان کرد شرق کردستان به طرق مشکوکی ناپدید شده اند نمونه همین که در بالا در باره اش نوشته شده است و در چند سال پیش کاک عباس باگانی و کسی دیگر بنام بایزیدی و چندین نفر از پیشمرگان حزب دموکرات گردستان و فعالان دیگر کرد از بخشهای دیگر کردستان در همین منطقه ناپدید شده اند. 
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی‏

دولت اقلیم کردستان دیروز بمناسبت تشکیل اولین کابینه دولت اقلیم کردستان که مطابق است با 4 ژوئن به مردم کردستان تبریک گفتند اما سئوال اینجا است از زمان تشکیل این کابینه تا امروز چند تا کرد از کردهای شرق کردستان و بخشهای دیگر کردستان که به این بخش آزاد شده پنها آورده اند به اشغالگران کردستان فروخته شده اند؟ آیا کردهای شرق کردستان و یا بخشهای دیگر کردستان که به اقلیم کردستان پناه می آورند از امنیت جانی برخوردار هستند؟ 

ما بارها گفته و باز میگویم حاضریم مثل یک سرباز به کردستان خدمت کنیم برای استقلال کردستان اما آنچه مایه ی دلسردی کردهای شرق کردستان و بخشهای دیگر کردستان هستش این است که کردهای که به کردستان میروند از امنیت جانی برخوردار نیستند در یک ماه پیش روزنامه نگار کرد شرق کردستان مولود افند سر دبیر ماهنامه اسرائیل کرد به طرز مشکوکی ناپدید شده است این شده مایه ی نگرانی فعالان کرد که به قول خودمان به بخش کردستان آزاد سفر و یا پناهنده میشوند هیچ نوع تضمینی وجود ندارد که جان این عده از کردهای شرق کردستان و یا بخشهای دیگر کردستان به این منطقه پناه می آورند تامین شده باشد خیلی از فعالان کرد شرق کردستان به طرق مشکوکی ناپدید شده اند نمونه همین که در بالا در باره اش نوشته شده است و در چند سال پیش کاک عباس باگانی و کسی دیگر بنام بایزیدی و چندین نفر از پیشمرگان حزب دموکرات گردستان و فعالان دیگر کرد از بخشهای دیگر کردستان در همین منطقه ناپدید شده اند.
و چندین پیشمرگ کومه له  در اقلیم کردستان به طرز مشکوکی تا بحال ناپدید شده اند.  و چندین شرکت ایرانی  که نزدیک 550 شرکت میباشند در اقلیم کردستان فعالیت میکنند و همه این شرکتها متعلق به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم ایران هستند.با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر