۱۳۹۸ بهمن ۲, چهارشنبه

چیزی بنام روشنفکر دینی وجود خارجی نداردچیزی بنام روشنفکر دینی وجود خارجی ندارد هر تفکری که دین در آن نقش داشته باشد تفکریست ضد انسانی و آمیخته با خرافات و جهل جهالت است بنابر این باید میان روشن بینی و جهالت اندیشی تمایض گذاشت. در هر جا و افکاری دین در آن  .نقش ایفا کند بمثابه ای جهالت و حماقت است. بنابر این حماقت با روشن بینی تفاوت فراوانی دارداگر کسانی از روی نادانی  بخواهند فرد مذهبی را روشن بینی بدانند توهین به انسانیت محسوب میشود و توهین به روشنفکری محسوب میشود.
.با سپاس ساموئیل کرماشانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر