۱۳۹۵ اسفند ۶, جمعه

هیچ کسی نمیتواند مطلق باشد و هیچ اندیشه ای باز نمیتواند مطلق باشدهیچ کسی نمیتواند مطلق باشد و هیچ اندیشه ای باز نمیتواند مطلق باشد
بنابر این هر کسی که اندیشه های خود را مطلق بداند بدان او بیمار روانی است و باید به زودترین وقت ممکن بره پیش یک متخصص روانشناسی 
ساموئیل کرماشانی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر