۱۳۹۲ مهر ۲۲, دوشنبه


رژیم ایران میخواهد وقت را بخرد برای بدست آوردن سلاحهای اتمی و درتیتر روزنامهای رژیم  مسائیلی به چشم میخورد که .گویا هیاهوگوییهای آخوند حسن روحانی  چیزی جز دروغپردازی و فریب افکار عمومی نیست
اگر راست میگویند پس احکام ضد بشری اعدام را لغو کنند و دست از سانسور بردارندو دیشهای ملت را با تانک لهه نکنند .
رژیم جنون اسلامی ایران در طول 34 سال جهل و جنایت و شکنجه علیه جوانان ملت ایران از هیچ چیزی فروگذاری نکرده است و دست به مهیبترین جنایتهای ضد انسانی و غیر اخلاقی علیه زنان و دختران ایرانی زده اند دست اندرکاران جهل و جنون اسلامی.