۱۳۹۱ خرداد ۱۱, پنجشنبهچوپان بی شعور سیاسی میشوند در نهایت جاش و خودفروش میشوندجاسوسان رژیم ایران در کشور سوئد  برای گریز از دست قانون خود را وابسته به احزاب مختلف  کردستانی وایرانی معرفی میکنند  یا طرفدار سلطنت طلبها خود را معرفی میکنند و یا طرفدار احزاب کردی اوردگاه نشین مثل کومه له و دموکرات و یا چریک مثل راه اکثریتیها خود را معرفی میکنند .

۱۳۹۱ خرداد ۷, یکشنبهزندگی نمودن با چهره نیم رخ و توام با دو فاکتور دور از رفتارهای بشری مثل دروغ و کینه توزانه در  میان ملیتهای خاورمیانه
یا بطور واضحتری بگویم قوزبالاقوز به طور دقیق دیده میشوند در رفتار و گفتار مردمانی که شعار توخالی شده خوراکشان.
در خاورمیانه نه چپش چپ است و نه راستش راست است زندگی مردمانی را مشاهده نموده ام که هم با کینه زندگی نموده اند و هم با دروغ 2 فاکتور مهم که ضد جامعه و اجتماع هستند در بین ملتهای خاورمیانه مشاهده نموده ام مثل یک روانشناس بالینی .انسان و کمالگرائی و برتری طلبی و عصبیت بخش اول 
فروید ماهیت انسان را به شیوه خاصی عنوان میکند به نظر او انسان ذاتا
نه خوب است و نه بد. بلکه از نظر اخلاقی خنثی است. فروید انسان را ماحصل نهایی رشد تدریجی (تکامل) میداند. به اعتقاد او انسان از هر نظر در حکم یک ماشین فیزیولوژیک است که در آن کششها و انگیزشهای ارگانیزم بیولوژیک به صورت فرایندهای فکری ، آرزو و سوابق عاطفی ظاهر میشوند. بدی و شرارت انسان زمانی ظاهر میشود که عمل منطقی انسان زیر نفوذ کششهای غریزی قرار میگیرد، بدون آنکه انسان این کششها را بشناسد و یا درصدد کنترل آنها برآید. فروید وجود اراده و آزادی انسان را نفی میکند و او را تابع عوامل جبری یا محدودیتهای اجتماعی میداند.


۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه


حکم ناعادلانه و ضد انسانی که رژیم نژاد پرست  ترک علیه لیلا زانا صادر نموده است فقط و فقط به این سبب بوده که  لیلا زانا در کنفرانس زنان کرد در شهر هولیر پایتخت اقلیم کردستان شرکت نموده بودند هیچ چیز دیگر به غیر از این بنظر نمیرسد.
دولت نژاد پرست ترک به خاطر اینکه لیلا زنان در کنفرانس زنان  کرد در هولیر شرکت نمودند و از سوی مسئولین اقلیم کردستان به گرمی ازش استقبال شد و زنان سرتاسر کردستان از این زن مبارز و شجاع کرد به گرمی استقبال نمودند  نژاد پرستان کوراندیش ترک را عصبانی نموده و علیه این زن مبارز و قلم بدست و در عین حال عضو پارلمان ترکیه حکم ضد بشری و نژادپرستانه صادر نموده اند.


در این گفتگو رژیم هر نوع امتیازی هم به غرب بدهد باز به ضررش خواهند بود چه تسلیم بشه و چه مقاومت بکند هر دویش به ضرر سران رژیم جنون اسلامی خواهند بود
خیلیها اینطوری وانمود میکنند که اگر رژیم جام زهر دیگری را بنوشد بر قدرت باقی میماند رژیم ای
نقدر جنایت کرده است که پرونده اش تنها با گفتگوی اتمی تمام نمیشود بلکه بعد از اتمی پرونده حقوق بشر ظاهر خواهند شد و بمب گذاریهای که در طول عمر ننگینش که انجام داده است کشتن سربازان آمریکای در عراق و ترور و گروگانگیری در لبنان روی میز میباشد فکر کنم تاریخ مصرف جمهوری ننگین جنون اسلامی به پایان رسیده است.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه


وجود مزدوران رژیم ایران در شهر کارلستاد سوئد بطور علنی

20 ژون سال گذشته در صدد بود که از بنده عکس برداری بکند   این شخص مشکوک میباشد و برای رژیم ایران کار و جاسوسی میکند حاضر شد و من هم با کامیرای مخفی توانستم بطور دقیق ازش فیلم برداری کنم  بعد از اینکه به کسی دیگر زنگ بزند و با اتوموبیل ایشان را سوار کنند به برند با شماره مخفی به ما زنگ زد 
dolt nummer
2012-05-18
tid
13:36
به من زنگ زد این مزدور من کاملا فهمیدم که این مزدور میباشد که زنگ زده است  که شماره تلفن من بر روی وب سایتهایم قرار دارد و در حال حال هم فیلم ازش دارم و هم عکس دو نفر هستند این مزدوران  که بطور ماهانه حقوق دریافت میکنند از سویی سفارت ایران.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۹, جمعه


آیا دوستان فارس ما به کردها  با دیدی احترام آمیز نگاه میکنند؟


 در تحقیقاتی که در طول 4 سال انجام داده ام در فیس بوک و پالتالک و چت رومهای دیگر اینطوری نتیجه گرفته ام که نکه برای ملیتهای غیر فارس ارزش قائل نیستند بلکه این ملیتها را مورد تمسخره قرار داده و با دیدی بی ارزشانه و تمسخره آمیز به کردها آذریها و بلوچها و عربهای ساکن ایران نگاه میکنند. بیشتر این دیدگاه های غلط و احمقانه نزد چپیهای موسوم به چریک و سلطنت طلب مشاهده نموده ام و من بارها از نزدیکان آقای رضا پهلوی شنیده ام که گفته اند ما ارتش و سپاه دست نخورده تحویل میگیریم و تمامی آنچه به قول این نژادپرستان کور تجزیه طلب هستند تارومار میکنند و همه را قتلعام میکنند این گفته شخصی است که به هیچ عنوان خاندان خانواده اش با رای مردم به قدرت نرسیده اند بلکه توسط عوامل خارجی به قدرت رسیده اند توسط کودتا و نیروی خارجی در ایران زمانی قدرت در دست داشته اند.


تروریست کیست و مفهوم تروریست چیست؟

واژه تروریزم به کسانی و یا گروه های میگویند برای رسیدن به اهدافشان از رعب و ایجاد وحشت و  ترس     و ترور در میان مردم  استفاده میکنند و سرکوب و اختناق هم در این چهارچوب قرار میگیرد نیروهای دولتی به دلیل برخورد قهر آمیز با شهروندان در چهارچوب تروریزم سازمان یافته دولتی قرار میگیرد.
هر ایده و تفکری که وحشت بی آفریند در چهارچوب این مفاهیم قرار میگیرد و تروریزم محسوب میشوند کسانی که چنین جوی برای مردم ایجاد میکنند تروریزم هستند.
اگر بخواهیم در باره مفاهیم صحیح و دقیق در باره مفهوم تروریزم دست به یک تحقیقات بیطرفانه و عادل بزنیم .

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه


آیا افرادی که مذهب را دنبال میکنند وجدان دارند آیا به نفس خویش ایمان دارند این افراد؟
مگر خدا زن باز بوده که این همه آزادی را فقط به مردان بخشیده است و زنان را مثل زمین به مردان تقدیم نموده تا هر طوری که خودشان بخواهند باشان رفتار بکنند؟


آیا زندگی نمودن با دروغ برای کسی و یا افرادی که در طول زندگیشان توام با دروغ بر سر برده اند بدون اینکه حتی یک ثانیه احساس پیشمانی بکنند  تو این افراد را سالم میدانید؟
من زندگی این اشخاص را با فرهنگی که به آن متعلق هستند ربط میدهم  چرا چون فرهنگی که بر اساس دروغ بناه نهاده باشد کل جامعه را به این بیماری مبتلا میکند و میتوان گفت یک جامعه ای که توام با دروغ پیش برود بدون اینکه حتی یک لحظه احساس پیشمانی در آن وجود داشته باشد    باید نام این جامعه و اجتماع را گذاشت جامعه ای بیمار وقتیکه سر آدم بیمار باشد بدن آدمی نیز اتوماتیک بیمار میشود.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۱, پنجشنبه


 بعضیها از زنان این گلایه میکنند که چرا در سیاست و در جامعه فعالیت گسترده ندارند جواب این گلایه را باید اینجا نوشت.
 زنان از زمان طفولیت سرکوب میشوند توسرشان میزنند تو ضعیفه هستید بیرون نرو تو ضعیفه هستید اینطور لباس نپوش تو دختر هستید بیرون نرو تو دختر هستید این کار نکن اون کار نکن از پنجرها بیرون نگاه نکنید نا محرم را نگاه نکنید.
 خلاصه در زمان طفولیت زنان را طوری سرکوب و مطیع میکنند که در خود شک و تردید پیدا میکنند و این شک و تردید کاری میکند که توان نشاندادن خویش را نداشته باشند.

 در ضمن باید کمک کرد و این شخصیتی که در زمان طفولیت سرکوب و درهم کوفته است به زنان بازپس داد و جرئت به آنها بخشید بله حرف زیاد است امروز وقت کار است و ساعت پنج و بسیت نه دقیقه صبح روز دوشنبه میباشد و باید خود را جمع و جور کنم بر سر کارم بروم چند روزی هم استراحت بوده ام.
خواهش میکنم هموطن این چیزیست که در دوران تجربیات خودم بدست آورده ام ا در این باره من مطئنم که همه چیز شدنیست اگر انسانها بخواهند زندگی سالمتری داشته باشند من منظورم این نیست که مادر سالاری ماقبل تاریخ که به هیچ عنوان روشن نیست و ما مدارکی دال بر اینکه چنین چیزی وجود داشته است بر قرار کنیم من منظورم این است که باید تعادل میان زن و مرد بر قرار بشود بر اساس یک حق برابر بر اساس یک حقوق متساوی و یکسان زندگی بهتر بکنند و مشارکت زنان در داگاه ها و در تمامی گزینشهای سیاسی اقتصادی نظامی اجتماعی برابر باشند و ما در عصری بر سر میبریم عصر روشنگری و روشنبینیست که عصریست که رفتار و کردار فلسفی انسانی میطلبد با تشکر از لطف شما
در این رابطه  95% مردان به 
در این رابطه  95% مردان به حرفیکه میزنند پایبند نیستند رفتارشا با گفتارشان آسمان تا زمین فرق میکند.رژیم جمهوری اسلامی با افکار و رفتار کینه توزانه اش در صدد نابودی جوانان ملت کرد میباشد و در یک نمایش مسخره آمیز موسوم به پرس تیوی که یک برنامه تحت عنوان اعترافات ساخته شده نمایشی آخوند ساخته در این باره که سراپا دروغ بود و من از نظر روانشناسی بر چهره لقمان و زانیار مرادی تمرکز نمودم که با دقت حرکات چشمشان را مورد بررسی قرار دادم و حرکات بدنشان را با دقت مورد مطالعه قرار دادم و با چند روانکاو همکار و دوست خود نیز این ویدئو را نگاه کردیم و با دقت آن را مورد مطالعه قرار دادیم این اعترافات هیچ مشروعیت بین المللی ندارد و نخواهند داشت چرا چون تحت فشار و برای کاستن از شکنجه های طاقتفرسا و کم شدن شدت این شکنجه ها متوصل و یا مجبور به این اعترافات شده اند و هیچ مشروعیت قانونی و بین المللی را ندارد و این اعترافات بیشتر برای گریز از یک شکنجه دردناک و کثیف میباشد که رژیم وحشیهای اسلامی به این دو نوجوان تحمیل نموده انددر این باره در روزهای آینده در یک مقاله روانشناسانه بیشتر مینویسم با رژیم جهل و جنایت باید جنگید.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۶, شنبه

سازمان دموکراتیک یارسان خوستار بر قراری دوستی اتحاد و روح برادری در میان تمامی  ملت کرد و ملتهای ایرانی  میباشد با هر عقیده و باوری که دارند آنها را برای اتحاد و همبستگی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی  فرا میخواند.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۲, سه‌شنبه


ما ضمن محکوم نمودن برخورد حزب چپ سوئد معروف به ونسترپارتیت که امروز مسئول این حزب انجام داد و ما بعنوان یهودی بقول کمونیست دو آتشه  که یهودیها ضد آزادی هستند این یک عمل زشت و قبیح میباشد  که محکوم است.